|   |  | 
 meleshenkov68
#1 14 2017
. . . ? . . :
1. ---

2. ----

3. -260 4?: |